PromomMe logo
Keel

Tingimused

Tere tulemast meie veebilehele!

Veebilehe promome.ee omanik on Promome OÜ, registrikood 14761441, aadress Kesa 5, Rakvere. Antud kasutustingimused sätestavad koos privaatsuspoliitikaga Promome OÜ veebilehe kasutamise korra ning veebilehe kasutaja ja Promome OÜ vahelise suhte. Kui Te jätkate veebilehe kasutamist, nõustute Te väljatoodud kasutustingimustega ning kinnitate, et olete kasutustingimustega tutvunud ning neist aru saanud. Palun lugege kasutustingimused hoolikalt läbi! Kui Te kasutustingimustega ei nõustu, palun lõpetage Promome OÜ veebilehe kasutamine.

Intellektuaalomandi kaitse

Promome OÜle kuuluvad kõik autoriõigused, kaubamärkide ja muude intellektuaalomandi õigused seoses Promome OÜ tarkvara ja veebilehega või neid kasutatakse vastava isiku loaga. Teil ei ole õigust käesoleva veebilehe sisu, andmeid, tarkvara loata kasutada või müüa ega lubada seda kellelgi teisel teha. Promome OÜ kaitseb rangelt oma intellektuaalse omandi õiguseid seaduse täies ulatuses.

Veebilehe kasutamine

Veebilehe sisu on koostatud Teie informeerimiseks ja kasutamiseks. Veebilehte on keelatud kasutada viisil, mis võib kahjustada veebilehte või piirata selle toimimist ja kättesaadavust. Veebilehe kasutamine ei tohi olla ebaseaduslik ega lubamatu